Co obejmuje nasze ubezpieczenie w zakresie podstawowym?

Chronimy Twoją firmę od błędów wykonanych w tłumaczeniach. W zakresie są również Twoi pracownicy oraz podwykonawcy, do tych drugich jednak zachowujemy prawo do regresu. Możesz wykupić klauzulę znoszącą to prawo wówczas odpowiemy do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej również za błędy popełnione przez Twoich podwykonawców bez prawa do regresu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Co rozumiemy przez wypadek ubezpieczeniowy?

W myśl naszych OWU – wypadek ubezpieczeniowy to działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. Czyli? Wypadkiem ubezpieczeniowym będzie popełnienie przez Ciebie błędu w tłumaczeniu (fakt fizyczny). Dlatego też UWAGA w zakresie podstawowym obejmujemy tłumaczenia fizycznie wykonywane na terytorium RP, Twój klient natomiast może pochodzić z terytorium całego świata. Jeśli jednak posiadasz podwykonawców wykonujących tłumaczenie na Twoje zlecenie, mających siedzibę poza RP, koniecznie wykup rozszerzenie terytorialne!

Jakie mamy rozszerzenia zakresu ochrony?

1. Rozszerzenie terytorialne – przyda się jeśli posiadasz podwykonawców mających swoje siedziby poza terytorium RP lub kiedy sam wyjedziesz za granicę wykonać (fizycznie) tłumaczenie.
Do wyboru:
   – Unia Europejska oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria
   – Świat bez USA i Kanady
   – Cały Świat
2. Klauzula podwykonawców bez prawa do regresu – posiadasz zaufanych podwykonawców? Chcesz objąć ich swoim ubezpieczeniem? Wykupując tę klauzulę „ochraniasz” również swoich podwykonawców, a PZU nie zwróci się do nich z regresem w razie gdy popełnią błąd w tłumaczeniu
3. Klauzula zniszczenia dokumentacji – przyjmujesz do tłumaczenia dokumenty papierowe? Ta klauzula pozwoli rozszerzyć zakres ochrony o szkody polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu i utracie.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?
To proste! Wypełnij formularz zgłoszeniowy, określ zakres ubezpieczenia i swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą przedstawiając gotową ofertę.

UWAGA!! Po wypełnieniu formularza kliknij WYŚLIJ – otrzymasz komunikat o wysyłce e-mail, tylko poprawne wysłanie formularza gwarantuje otrzymanie oferty!

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA