Czy jeśli mój pojazd jest zepsuty i nim nie jeżdżę, to mogę zrezygnować z OC?

Zdecydowanie NIE – w Polsce właściciel każdego pojazdu, który jest zarejestrowany musi mieć ważną polisę OC na ten pojazd. Niezależnie od tego czy pojazd jest użytkowany czy nie. Należy zapewnić ciągłość ubezpieczenia, tzn. nie można mieć przerwy w ochronie, gdyż brak polisy OC na choćby jeden dzień wiąże się z opłatą karną nakładaną przez UFG.