rolne2W ramach pakietu polisowego Gospodarstwo Rolne oferujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

 • PZU Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • PZU Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • PZU Gospodarstwo Rolne – Mienia ruchomego,
 • PZU Gospodarstwo Rolne – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwie rolnych reguluje ustawa o ubezpieczeniach  obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Składową gospodarstwa rolnego jest zgromadzone w nim mienie ruchome. W ramach ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne – Mienie ruchome oferujemy naszym klientom ochronę przed m.in. takimi zdarzeniami jak ogień, powódź, huragan czy kradzież.

Mienie ruchome

Ubezpieczymy Twoje mienie ruchome, czyli:

 • sprzęt rolniczy, np. maszyny i narzędzia,
 • ziemiopłody,
 • materiały i zapasy, np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery,
 • zwierzęta gospodarskie, np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób a także koty i psy, meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi,
 • glazurę, armaturę, kominki i inne tzw. stałe elementy w budynku mieszkalnym,
 • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym,
 • słomę i siano składowane poza budynkami.

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniem?

Otrzymasz pieniądze z ubezpieczenia, jeżeli np.:

 • mienie ruchome  w Twoim gospodarstwie zostanie zniszczone przez zdarzenie losowe  (np. ogień, piorun, eksplozję, opad śniegu, powódź, grad, deszcz nawalny, huragan, podtopienie, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawinę, upadek statku powietrznego).

Możesz wykupić dodatkowe opcje ubezpieczenia, które zagwarantują Ci odszkodowanie, jeśli:

 • dojdzie do przepięcia, np. uderzenie pioruna w linię energetyczną spowoduje wzrost napięcia w sieci elektrycznej, uszkadzając instalację elektryczną oraz Twój komputer, telewizor, telefon, lodówkę itp.,
 • złodzieje włamią się do domu i wyniosą np. Twój sprzęt audio-wideo lub AGD, komputer, biżuterię,
 • złodzieje włamią się do budynku i ukradną np. maszyny, narzędzia lub zwierzęta,
 • w Twoim domu dojdzie do awarii instalacji wodnej lub kanalizacyjnej.

NNW

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne – NNW jest posiadanie w PZU obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i/lub obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych.

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza właściciela gospodarstwa rolnego i jego współmałżonka przed:

 • następstwami nieszczęśliwych wypadków,
 • następstwami ataku epilepsji albo omdlenia, jeżeli spowodowały one obrażenia ciała,
 • następstwami zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego dla osób przed 30 rokiem życia.

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniem?

Świadczenie z tytułu ubezpieczenia zostanie wypłacone jeśli np. nogę złamie rolnik lub jego współmałżonek.