Bez tytułu1Posiadasz samochód, który nie kwalifikuje się do tradycyjnego AC, ale chciałbyś ubezpieczyć go np. od kradzieży? Idealnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie Minicasco w PZU SA.

Zapewnia one wypłatę odszkodowania w przypadku gdy Twój samochód lub jego wyposażenie ulegną zniszczeniu w skutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej pochodzącej z zewnątrz pojazdu w przypadku zderzenia ze zwierzętami lub osobami
  • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
  • działania osób trzecich, np. wandalizmu;
  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
  • kradzieży pojazdu, jego części lub
  • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe bądź ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750 kg wraz z wyposażeniem, zarejestrowane w Polsce, których wartość w chwili ubezpieczenia jest nie niższa niż 3 000 zł.

Tylko teraz MiniCasco bez udziałów własnych! Sprawdź składkę!

Pamiętaj! 
AC mini ma mniejszy zakres ubezpieczenia niż pełne AC. Dlatego nie otrzymasz odszkodowania, jeżeli zderzysz się z innym pojazdem lub przedmiotem, np. drzewem, domem, płotem.